Türk mitolojisinde dev ölüm balığı nedir?

Doydu, Toydu Balık olarak da bilinir.

Türk mitolojisinde yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsanevi devasa balığa Doydu denir.

Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesinde olduğuna inanılan ölüm balığının belkemiği ters çevrilmiştir.

Doydu’nun başını ve vücûdunu oynattığında depremler olduğuna inanılır.

Adı Abra ve Yutpa ile birlikte anılır. Etimoloji (Doy/Toy) kökünden türemiştir. Doydu bazı lehçelerde Yeryüzü demektir. Bu bağlamda Yeryüzü Balığı veya yeryüzünü taşıyan balık olarak anlaşılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir